Max1 | מכפיל חניה ללא פיר

מתקן המאפשר תוספת חניות מהירה וקלה ללא צורך בחפירת בור. מכפיל את מקומות החניה בשטח הזמין. 
לצורך הוצאת הרכב העליון יש להוציא את הרכב התחתון.

מאפיינים:

 • רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית.

 • הפעלה פשוטה ומהירה.

יתרונות:

 • מתאים לתקרות נמוכות, במרתף חניה או חניות מתחת לבניין.

 • אידיאלי לרכב משותף, שירות חניה, השכרת רכב, מרכזי שירות לרכבים.

 • התקנה מהירה בעלות נמוכה, ניתן להתקין ברצפת בטון קיימת.

 • עלויות אחזקה וצריכת חשמל נמוכות.

מכפילי חניה

 
Max2 MU | מכפיל חניה עם פיר

מאפיינים:

 • רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית.

 • הפעלה פשוטה ומהירה.

 • כאשר המתקן סגור, נשארים עמודונים מעל פני הקרקע, מתאים למקומות שאינם דורשים מעבר על גבי המתקן.

יתרונות:

 • התקנה מהירה בעלות נמוכה.

 • עומק הפיר הנדרש נמוך.

 • עלויות אחזקה וצריכת חשמל נמוכות.

מכפיל חניה המאפשר חניית רכב אחד מתחת לפני הקרקע. מאפשר הוצאת כל אחד מהרכבים באופן בלתי תלוי. 
ניתן לחפות את המשטח העליון כך שישתלב בפיתוח הסביבה.

MaxFree | מכפיל קונזולי ללא עמודים

מתקן המספק רמת שירות 1 גם ברוחבי בור צרים, מאפשר תמרון קל למקום החניה ופתיחת דלתות ללא מגבלות.

יתרונות:

 • מאפשר גישה נוחה למתקן החניה במקומות בהם יכולת התימרון מוגבלת.

 • תוכנן על בסיס ההנחיות המחמירות של משרד התחבורה לרמות שירות.

 • כולל במות קונזוליות, ללא עמודים בחלקו הקדמי של המתקן.

 • מתאים להתקנה במרתפי חניה, או בחצר בניין בקצה מהלך.

מאפיינים:

 • חניה בלתי תלויה בשתי קומות.

 • רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית.

 • מאפשר התקנה במרתפי חניה בעלי תקרה נמוכה (320 ועד 360 ס"מ).