Max Turn | משטח סיבוב המאפשר גישה קלה לחניה

מסובב רכב חשמלי, המקל על התמרון מ/אל מקומות החניה ומאפשר גישה במקומות בהם מרווח התמרון מוגבל. 
היחיד בעולם הניתן להתקנה גם בשיפוע!

המסובב הדק ביותר בעולם!
עומק חפירה נדרש 11 ס"מ!!

מאפיינים:

 • מאפשר סיבוב הרכב בכל כיוון נדרש לצורך המשך הנסיעה.

 • מתקן שטוח המותקן בגובה דרך הגישה.

 • נשלט חשמלית באמצעות לוח פיקוד או שלט רחוק.

 • רמה גבוהה של בטיחות תפעולית ותפקודית.

 • אופציה - חיפוי המשתלב בפיתוח הסביבתי.

יתרונות:

 • מתאים למקומות בהם ניתן לנסוע קדימה בלבד,
  או שיכולת התמרון מוגבלת (פניות צרות).

 • מאפשר גישה נוחה למקומות החניה (קיימים ונוספים).

 • מאפשר יציאה עם הפנים לרחוב, ללא צורך בפטיש סיבוב.

 • מגדיל את השטח הניתן לניצול לחניה.

 • מתאים להתקנה מחוץ למבנה או במרתף חניה.

עזרי חניה