AutoMax

השיטה שלנו - התאמה ללקוח

 • כיצרנית מתקני החניה, פרקומט דוגלת בהתאמה המוצרים לצרכי הלקוח והפרויקט.

 • בהתאם לעקרון זה, פיתחנו מגוון מוצרים אשר ניתנים לשילוב על מנת למצוא את הפתרון המתאים ביותר לדרישות הפרויקט.

 • מערכת הבקרה הייחודית של פרקומט מאפשרת לנו התאמה של המערכת לכל גובה ורוחב תא חניה.

שינוע אופקי

 • מערכת שליפה רובוטית - 
  מאפשרת מתקן צר במיוחד.

 • מערכת מסוע (שאטל) - 
  מאפשרת תנועה בשני צירים וסיבוב רכב בקומת החניה.

 • מערכת מגשים נעים אוטונומיים - 
  מאפשרת התאמה וניצול מיטבי של שטח החניון.

 • מערכת שינוע ללא מגשים - 
  מתאימה לכמות גדולה במיוחד של חניות בעלויות נמוכות.

שינוע אנכי

 • מעלית צמודת קיר - 
  מאפשרת מתקן צר במיוחד (הצר בעולם).

 • מעלית עם עמודים עצמאיים - 
  מאפשרת התאמה לכל רוחב בור וסיבוב במעלית.

 • מעלית מגדל נע - 
  מאפשרת תנועה אנכית ואופקית בו זמנית.

מתקני חניה אוטומטיים

 

שילוב מרכיבים ליצירת פתרון מנצח

AutoMax Narrow | המתקן הצר בעולם להתקנה לצד בניין

מתקן ייחודי עבור שטחים צרים במיוחד, ברוחב של 2.60 מ' בלבד

 • שילוב מרכיבים שמאפשר יצירת מתקן עבור שטחים צרים במיוחד, ברוחב של 2.60 מ' בלבד - הצר בעולם!!!

 • פיתוח מתקן זה מאפשר ליזמים לבצע פרוייקטי תמ"א 38, בהם המיקום היחיד הניתן לחניה הוא השטח המצומצם בין קו בנין לקו מגרש.

 • ניתן להתאים את המתקן למגוון רוחבים וגבהים של רכבים.

 • המתקן מסוגל להכיל עד 23 מקומות חניה, בשישה מפלסים בארבע עמודות חניה.

 • לובי סמוי תת קרקעי, מאפשר בניית המתקן מתחת לדרך הגישה לחניות העיליות. 

 • הלובי ניתן לחיפוי בסגנונות שונים כך שישתלב בעיצוב הכולל של השטח.

 • השימוש במתקן פשוט ונוח באמצעות כרטיס RFID.

AutoMax Plus | מתקן משולב אורכי ורוחבי

מתקן המאפשר שילוב חניות לאורך ורוחב המגרש

 • שילוב מרכיבים המאפשר יצירת מתקן עבור שטחים צרים במיוחד, ברוחב כניסה של 2.60 מ' בלבד, הצר בעולם!!!

 • פיתוח מתקן זה מאפשר ליזמים לבצע פרוייקטי תמ"א 38, בהם המיקום היחיד הניתן לחניה הוא השטח המצומצם בין קו בנין לקו מגרש.

 • ניתן לשלב מסובב רכב במתקן עצמו,
  במעלית או באחת הקומות.

 • ניתן להתאים את המתקן למגוון רוחבים וגבהים של רכבים.

 • המתקן מסוגל להכיל עד 47 מקומות חניה,
  בשישה מפלסים ובארבע עמודות וטורי חניה.

 • לובי סמוי תת קרקעי מאפשר בניית המתקן
  מתחת לדרך הגישה לחניות העיליות.

 • הלובי ניתן לחיפוי בסגנונות שונים
  כך שישתלב בעיצוב הכולל של השטח.

 • השימוש במתקן פשוט ונוח באמצעות כרטיס RFID.

AutoMax Shuttle | תנועה בשני צירים וסיבוב רכב בקומת החניה

מחסן החניה המושלם - ניצול מיטבי של השטח

 • מתקן המאפשר שילוב של תנועה רוחבית עם תנועה אורכית, ליצירת מחסן חניה מושלם.

 • רוחב הכניסה למתקן 2.50 מ' בלבד - הצר בעולם!!!

 • פיתוח מתקן זה מאפשר ליזמים לבצע פרוייקטים, בהם ניתן לבנות מחסן חניה בחצר הבניין או מתחת לבניין עצמו.

 • ניתן להתאים את המתקן למגוון מידות של רכבים.

 • ניתן להתאמה לכל כמות נדרשת של מקומות חניה, עם עד 4 שורות חניה וללא מגבלה על כמות הטורים.

 • לובי סמוי תת קרקעי מאפשר בניית המתקן מתחת לדרך הגישה לחניות העיליות. 

 • הלובי ניתן לחיפוי בסגנונות שונים כך שישתלב בעיצוב הכולל של השטח.

 • השימוש במתקן פשוט ונוח באמצעות כרטיס RFID.

AutoMax XY | מתקן עם משטחים נעים אוטונומיים

תנועה דו-צידית לניצול מיטבי של כל שטח קיים

 • מתקן המנצל באופן מיטבי את מבנה המגרש, ומאפשר קבלת מקסימום חניות בשטח נתון.

 • רוחב הכניסה למתקן 2.60 מ' בלבד - הצר בעולם!!!

 • פיתוח מתקן זה מאפשר ליזמים לבצע פרוייקטים, בהם ניתן לבנות מתקן חניה בחצר הבניין או מתחת לבניין עצמו,
  גם במקרים בהם השטח הנתון אינו סימטרי.

 • ניתן להתאים את המתקן למגוון רוחבים וגבהים של רכבים.

 • ניתן להתאמה לכל כמות של מקומות חניה.

 • לובי סמוי תת קרקעי מאפשר בניית המתקן מתחת לדרך הגישה לחניות העיליות. 

 • הלובי ניתן לחיפוי בסגנונות שונים כך שישתלב בעיצוב הכולל של השטח.

 • השימוש במתקן פשוט ונוח באמצעות כרטיס RFID.

AutoMax Palletless | שינוע ללא מגשים

תנועה דו-צידית לניצול מיטבי של כל שטח קיים

 • מתקן ללא מגשים, המתבסס על מערכת שינוע ייחודית.

 • מאפשר יצירת מתקן חניה הכולל החל מעשרות ועד מאות מקומות חניה.

 • ניתן לשלב במתקן מסובב חניה במעלית.

 • ניתן להתאים את המתקן למגוון רוחבים וגבהים של רכבים.

 • לובי בנוי מספק נוחות מקסימלית ובטיחות בשימוש במערכת.

 • השימוש במתקן פשוט ונוח באמצעות כרטיס RFID.

AutoMax Lobby | מקסימום נוחות, בטיחות ושימושיות

הלובי מהווה את הקשר בין החניון למשתמש. נוחות השימוש בלובי משפיעה על כלל חווית המשתמש במתקן.
לפיכך, פיתחנו סוגי לובי שונים, אשר מספקים נוחות למשתמש, בטיחות ושימושיות ומשתלבים באופן מיטבי בפיתוח הסביבתי.
מגוון חיפויים אפשריים ללובי סמוי - אבני אקרשטיין, דשא סינטטי, דק, משטחי גומי דמויי אבן.

לובי סמוי מסוג סוכה

 לובי סמוי צר, המאפשר נסיעה על גבי גג המתקן למעבר למקומות חניה עיליים.

לובי סמוי קונזולי

לובי סמוי בעל שני עמודים בלבד, המאפשר פתיחת דלתות בלתי מוגבלת לנוחות מרבית בכניסה ויציאה מהרכב.
מאפשר נסיעה על גבי גג המתקן למעבר למקומות חניה עיליים.

לובי סגור

לובי בנוי, עם דלתות כניסה/יציאה לרכב ולנהג, המספק למשתמש גישה נוחה ובטוחה לרכב תוך הגנה מפגעי מזג האוויר.